OpenAI’s ChatGPT, NZ Govt vs Google/Meta + the sta...